Гордана Јовановић
Директор Школе
Катарина Томић
Помоћник директора

Енглески језик
– Разредна настава –

Дејан Михајловић
Помоћник директора

Информатика и рачунарство
– Предметна настава –

 
Бранислав Пуциникић
Секретар
Марица Брчеревић
I-1
Снежана Митић-Милетић
I-2
Јелица Радосављевић
I-3
Радмила Стефановић
I-4
Марина Думељић
II-1
Славица Јовановић
II-2
Јованка Модрић
II-3
Марија Будујкић
III-1
Јасмина Казаковић
III-2
Марина Пакаловић
III-3
Драгана Јакшић
IV-1
Мима Богдановић
IV-2
Љубинка Манојловић
IV-3
Слободанка Јаношевић
Нови Сип
Љиљана Бајрамовић
Нови Сип
Златко Шолкотовић
Мала Врбица
Љубинка Вулпић
Костол
Зорица Младеновић
Енглески језик
Драган Ружојевић
Велика Врбица
Костандин Чулић
Костол
Оливера Милановић
Продужени боравак
Дамир Ницуловић
Продужени боравак
Марина Стојановић
Српски језик и књижевност

VI2,  VI3, VII1, VII2
ОС: VII1

Наташа Стојановић-Милић
Српски језик и књижевност

V1, V3, VII3, VII4
ОС: V1

Јелена Савићевић
Српски језик и књижевност

VI1, VI4, VIII1, VIII2
ОС: VIII2

Марија Лазаревић-Королија
Српски језик и књижевност

V2, V4, VIII3, VIII4
ОС: V4

Љиља Сперлић
Енглески језик

V3, V4, VI1, VI4, VII3, VII4, VIII2, VIII3, VIII4

Радмила Симић
Енглески језик

I1, I4, V1, V2, VI2, VI3, VII1, VII2, VIII1
ОС: VII2

Марина Ступаревић
Француски језик

VI1, VI3, VI4, VII3, VII4, VIII1, VIII2, VIII3, VIII4
ОС: VI1

Александра Марковић
Француски језик

V2, V3, V4, VI2

Марко Груичић
Француски језик

V1, VII1, VII2

Бојана Ђуричић Радуловић
Математика

VII1, VII3, VIII1, VIII2

Дејан Радуловић
Математика

V1, V3, VI1, VI2
ОС: V3

Зоран Казаковић
Математика / Физика

V2, V4, VI3, VI4

Чедомир Тимовски
Математика / Информатика

VII2, VII4, VIII3, VIII4

Ана Ивић
Физика

VI1, VI2, VII1, VII2, VII3, VII4, VIII1, VIII2, VIII3, VIII4
ОС: VI2

Љиљана Болботиновић
Физика / ИР

VI1, VI2, VI3, VI4
ОС: VI4

Ирена Грекуловић
Хемија

VII1, VII2, VII3, VII4, VIII1, VIII2, VIII3, VIII4

Сузана Симић-Добрић
Биологија

VI1, VI2, VI3, VII1, VII2, VII4

Марица Белић
Биологија

V1, V2, V3, V4, VI4, VII3, VIII1, VIII2, VIII3, VIII4

Бобан Радуловић
Географија / ГВ

V1, V2, V3, V4, VII1, VII3, VII4, VIII4
ОС: VII4

Јован Србуловић
Географија

VI1, VI2, VI3, VI4, VII1, VII2, VIII1, VIII2, VIII3, VIII4

Ивана Николић-Радуловић
Историја

V1, V2, V3, V4, VII1, VII2, VII3, VII4, VIII1, VIII2, VIII3, VIII4

Никола Поповић
Историја

VI1, VI2, VI3, VI4

Зоран Радоњић
Техника и технологија

V1, V3, VII1, VII2, VII3, VII4, VIII1, VIII2, VIII3, VIII4
ОС: VIII3

Зоран Мартиновић
Техника и технологија

V2, V4, VI1, VI2, VI3, VI4

Александар Милановић
Ликовна култура

V1, V2, V3, V4, VI1, VI2, VI3, VI4, VII1, VII2, VII3, VII4, VIII1, VIII2, VIII3, VIII4

Оливера Младеновић
Музичка култура

V1, V2, V3, V4, VI1, VI2, VI3, VI4, VIII1, VIII2, VIII3, VIII4

Тамара Ницуловић
Музичка култура

VII1, VII2, VII3, VII4
ОС: VII3

Љиљана Ђурђановић
Физичко и здравствено васпитање

V1, V2, V3, V4, VII1, VII2, VII3
ОС: V2

Богосав Ђурђановић
Физичко и здравствено васпитање

VI1, VI2, VI3, VI4, VIII1, VIII2, VIII3
ОС: VI3

Александар Шејњановић
Информатика и рачунарство

V1, V2, V3, V4, VII1, VII2, VII3, VII4, VIII1, VIII2, VIII3, VIII4
ОС: VIII1

Мирјана Младеновић
Физичко и здравствено васпитање

VII4, VIII4
ОС: VIII4

Николина Србуловић
Верска настава
Немања Ђурић
Верска настава
Диана Шолкотовић
Румунски језик са елементима националне културе
Нада Груичић
Грађанско васпитање

Марија Петровић
Психолог
Мара Костандиновић
Логопед
Софија Петровић-Србуловић
Библиотекар
Салађана Степановић Киломовић
Педагог