Заједно и безбедно кроз детињство

Први део пројекта Заједно и безбедно кроз детињство, који је у реализацији Министарства просвете и Министарства унутрашњих послова, одржан је за време Дечје недеље. Пројекат има за циљ подизање свести код ученика основних школа о насиљу у реалном и виртуелном окружењу, препознавање различитих облика насиља и дискриминације, усвајање стратегија за помоћ другима у невољи и вештина ненасилног решавања комфликта, развијање саосећања и информисање о начинима помоћи, подршке и заштите, као и усвајање безбедног учествовања у саобраћају и понашању у ванредним ситуацијама. Пројекат ће овим оснажити и улогу Тимова за заштиту од насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања у школи.

Наши ученици првог и другог разреда у разредној настави, као и ученици петог и седмог разреда у предметној настави су заједно са припадницима Полицијские станице у Кладову и Ватрогасне станице кроз игру и тимски рад у радионицама подизали и свест и знање првенствено у томе да буду бољи другари и добри људи кад порасту, али како и да реагују у насилним ситуацијама и коме да се обрате ако им је потребна помоћ. Како је то изгледало можете видети и на нашој facebook страни.