ЗАВРШНИ ИСПИТ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

Поштовани осмаци, пред вама је задатак полагања Завршног испита – знак да сте стасали за наставак школовања и стекли основношколско образовање. На овој страници ћете наћи неопходна упутства и помоћ, како бисте и тај последњи задатак урадили успешно. За почетак, можете преузети било који од тестова из ранијих година, што ће вам помоћи да се упознате са концептом завршног тестирања и видите шта вас (отприлике) очекује. 

Некадашњи сајт Министарства просвете намењен информисању ученика, родитеља и других заинтересованих за упис ученика у I разред средње школе је унапређен. То је сада портал под називом Моја Средња Школа – МСШ, преко кога ученици и родитељи могу, осим провере података и резултата, пријавити пријемне испите, поднети приговор на резултате завршног испита, предати листу жеља и уписати се у средњу школу. За пријављивање, родитељи користе налоге које имају за систем есДневник.

На порталу је постављен иницијални сет података о ученицима (лични подаци и оцене 6. и 7. разреда). Увид у ове податке могућ је уношењем десетоцифреног идентификационог броја ученика, којег ће одељењске старешине поделити родитељима. Провера се врши без пријављивања на портал.

Портал је на адреси https://mojasrednjaskola.gov.rs

Упутство за употребу портала: https://mojasrednjaskola.gov.rs/Docs/Guide

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, у сарадњи са Е-управом и професорима (сарадницима) са Математичког факултета у Београду и Факултета организационих наука у Београду, креирали су портал еВежбаоница који су ученицима ставили на располагање.

Портал еВежбаоница омогућава ученицима да кроз решавање задатака проверавају своје знање током припрема за завршни испит на крају основног образовања и васпитања. Задаци из седам предмета (српски језик/матерњи језик, математика, физика, хемија, биологија, географија и историја), распоређени су према тежини на три нивоа – основни, средњи и напредни ниво, а састављени су на основу образовних стандарда.

Поред задатака на српском језику, на порталу се налазе и задаци на осам језика националних мањина – албанском, босанском, бугарском, мађарском, румунском, русинском, словачком или хрватском – те ученици на свом наставном језику могу да приступе еВежбаоници и да одговарају на захтеве у задацима.

Линк за приступ: evezbaonica.zvkov.gov.rs

Као што знате, прво ћете радити пробни завршни испит, а тестове можете пронаћи у одељку испод: