Драги ученици и родитељи,

Професионална оријентација ученика 7. и 8. разреда наше школе реализује се већ десет година кроз програм „Пет корака до одлуке о школи и занимању“.

Циљ овог програма је подстицање младих да преузму одговорност за своју будућност, упознају себе и своје способности, сагледају путеве школовања и путеве каријере, да промишљено донесу одлуку о избору школе и укључивању у свет рада.

Оснаживање ученика за избор будућег занимања вршимо реализацијом следећих активности:

  • радионице (реализују се на Часу одељењског старешине)
  • „реални сусрети“ са светом рада (реализују се у сарадњи са институцијама релевантним за занимања)
  • посета средњој школи (у сарадњи са „ Средњом школом“ Кладово)
  • промоција средњих школа и ученичких домова у окружењу (у сарадњи са представницима школа из окружења)
  • тестирање професионалних интересовања ученика (спроводи га психолошко-педагошка служба Школе).

На страници која је пред вама наћи ћете додатни материјал који ће вас увести у свет рада и занимања и пружити подршку у избору будућег позива.

САЈТ “ЗНАЊЕМ ДО ПОСЛА” – ОПИСИ ПОСЛОВА