Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и превенцију дискриминаторног понашања, вређања угледа, части или достојанства личности

Руководилац:
Наташа Стојановић Милић – наставник српског језика и књижевности
Чланови:
Гордана Јовановић – директор школе
Бранислав Пуциникић – секретар школе
Марија Петровић – стручни сарадник, психолог
Слађана Степановић Киломовић- стручни сарадник, педагог
Бобан Радуловић – наставник географије
Марија Будујкић – наставник разредне наставе
Мара Костандиновић – стручни сарадник
Ивана Лупшић Станишевски – Представник Центра за социјални рад
Младен Мариновић – Представник ПУ
Жарко Стојић – Представник Савета родитеља
Војо Перовић – Представник Ученичког парламента
Представник Здравственог центра