Тим за планирање и интеграцију информационо-комуникационе технологије

Руководилац:

Бојана Ђуричић Радуловић – наставник математике 

Чланови:

Зоран Радоњић – наставник технике и технологије

Дејан Михајловић – наставник информатике и рачунарства

Зоран Мартиновић – наставник технике и технологије

Александар Шејњановић – наставник информатике и рачунарства

Зоран Казаковић – наставник математике

Чедомир Тимовски – наставник математике