Тим за самовредновање

Руководилац:

Љиља Сперлић, наставник енглеског језика 

Чланови Тима:

Снежана Митић-Милетић – наставник разредне наставе

Јованка Модрић – наставник разредне наставе

Мирјана Младеновић – наставник физичког и здравственог васпитања

Љиљана Болботиновић – наставник физике и информатике и рачунарства

Зорица Младеновић – наставник енглеског језика

Нада Груичић – наставник предметне наставе

Драган Перић – Представник Савета родитеља Школе

Представник Ученичког парламента

Представник јединице локалне самоуправе