Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Руководилац:

Дамир Ницуловић – наставник разредне наставе

Чланови:

Ирена Грекуловић – наставник хемије

Бојана Ђуричић Радуловић – наставник математике

Марко Груичић – наставник француског језика

Тамара Ницуловић – наставник разредне наставе

Диана-Силвиа Шолкотовић – наставник румунског језика

Ана Маринковић – наставник енглеског језика

Ивана Николић Радуловић – наставник историје

Александра Марковић – наставник француског језика