Тим за професионални развој наставника, васпитача и стручних сарадника

Руководилац:

Марина Ступаревић, наставник француског језика

Чланови:

Јованка Модрић, председник Стручног већа за разредну наставу

Љиљана Ђурђановић, руководилац актива одељењских старешина петог разреда

Марина Ступаревић, руководилац актива одељењских старешина шестог разреда

Бобан Радуловић, руководилац актива одељењских старешина седмог разреда

Мирјана Младеновић, руководилац актива одељењских старешина осмог разреда

Марија Петровић, психолог