Тим за културно-спортску, јавну делатност и промоцију Школе

Руководилац:

Јелена Савићевић – наставник српског језика и књижевности 

Чланови:

Катарина Томић – помоћник директора

Слађана Степановић Киломовић – стручни сарадник, педагог

Дејан Михајловић – помоћник директора

Ана Ивић – наставник физике

Љиљана Болботиновић – наставник физике и информатике и рачунарства

Дејан Радуловић – наставник математике

Радмила Симић – наставник енглеског језика

Александар Милановић – наставник ликовне културе