Тим за израду и евалуацију остварења Годишњег плана рада школе

Руководилац:

Александар Шејњановић – наставник информатике и рачунарства 

Чланови:

Гордана Јовановић – директор

Марија Петровић – стручни сарадник, психолог

Слађана Степановић Киломовић – стручни сарадник, педагог

Дејан Михајловић – помоћник директора

Катарина Томић – помоћник директора