Тим за инклузивно образовање

Руководилац:

Марија Петровић, стручни сарадник, психолог

Чланови:

Марија Лазаревић Королија – наставник српског језика и књижевности

Марина Ступаревић – наставник француског језика

Оливера Милановић – наставник разредне наставе

Љубинка Вулпић – наставник разредне наставе

Бојана Ђуричић Радуловић – наставник математике

Мара Костандиновић – стручни сарадник, логопед

Љубинка Манојловић- наставник разредне наставе

Мима Богдановић – наставник разредне наставе