ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Оливера Младеновић, председник

Јован Србуловић, заменик председника

Драгана Јакшић, члан

Љиљана Ђурђановић, члан

Маја Чокањеловић, члан

Јелена Првуловић, члан

Ирена Белић, члан

Мирко Павић, члан

Сенад Станковић, члан