САВЕТ РОДИТЕЉА ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ

1/1  Драган Перић
1/2  Сенад Станковић
1/3  Зорана Фируловић
1/4  Радован Миловановић
2/1  Ивана Бораковић
2/2  Гордана Милановић
2/3  Ана Mаринковић
3/1  Мирјана Николић
3/2  Катарина Адамовић
3/3  Андријана Петровић
4/1  Ирена Белић
4/2  Миодраг Мајкановић
4/3  Душица Поповић

5/1  Владимир Мудринић
5/2  Томислав Букатаревић
5/3  Драгана Антоновић
5/4  Светлана Челенковић
6/1  Тијана Динић
6/2  Жарко Стојић
6/3  Тања Томић
6/4  Емилија Поповић
7/1  Никола Перовић
7/2  Нена Ристић
7/3  Иван Стојановић
7/4  Милена Братић Јанковић
8/1  Сања Брложановић
8/2  Драгана Адамовић
8/3  Милена Митровић
8/4  Моника Настић

Нови Сип
Ивана Бренчић
Стивен Сeп

Костол
Зоран Циклушевић
Гордана Станикић

Мала Врбица
Верица Бондокић

Велика Врбица
Марина Јовичић