РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

РАЗРЕДНА И ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

0. час: 07:10 – 07:55

1. час: 08.00 – 08.45

2. час: 09.00 – 09.45

3. час: 10.00 – 10.45

4. час: 10.55 – 11.40

5. час: 11.50 – 12.35

6. час: 12.45 – 13.30

7. час: 13.35 – 14.20

Часови изборног програма, ваннаставних и слободних активности

8. час: 14.25 – 15.10 

9. час: 15.15 – 16.00

10. час: 16.05 – 16.50

Продужени боравак

10.55 – 12.45 – пријем деце

12.45 – 13.15 – ручак

13.15 – 14.30 – израда домаћих задатака, самостални рад

14.30 – 15.30 – слободне активности

15.30 – 16.00 – отпуст деце

Обогаћени једносменски рад

12.35 – 12.45 – пријем деце

12.45 – 13.15 – ручак

13.15 – 15.30 – активности предвиђене Годишњим планом ОЈР