РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

РАЗРЕДНА И ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

1. час: 08.00 – 08.45

2. час: 09.00 – 09.45

3. час: 10.00 – 10.45

4. час: 10.55 – 11.40

5. час: 11.50 – 12.35

6. час: 12.45 – 13.30

7. час: 13.35 – 14.20

Продужени боравак / обогаћени једносменски рад

12.05 – 12.30 – пријем деце

12.30 – 13.00 – ручак

13.00 – 14.30 – израда домаћих задатака, самостални рад

14.30 – 15.30 – слободне активности

15.30 – 16.00 – отпуст деце