На Наставничком већу 6.10.2022. године, Тим за реализацију пројекта „У свету критичког мишљења и медијске писмености“, кога чине наставници: Богосав Ђурђановић, Дејан Михајловић, Александра Марковић, Љиљана Болботиновић и Чедомир Тимовски, је упознао наставнике са семинарима које су похађали у периоду од 18.9. до 24.9.2022. године. Пројекат ОШ „Вук Караџић“ Кладово, под називом „У свету критичког мишљења и медијске писмености“, се реализује под покровитељством програма Erasmus+, једног од највећих европских образовних програма који се бави финансирањем пројеката мобилности и сарадње у области образовања, обуке младих и спорта. У оквиру пројекта чланови Тима за реализацију програма су похађали следеће семинаре у Установи за образовање одраслих „Максима“ у Сплиту, у Хрватској: 1. Developing 21st century skills in the classroom: CRITICAL THINKING (Богосав Ђурђановић и Љиљана Болботиновић); 2.Innovations in Language Teaching Methodology (Александра Марковић); 3.Teaching the fun way in the digital era (Деајан Михајловић и Чедомир Тимовски).  

Наше колеге су након презентације у школи учествовале и на Erasmus+ данима, који су одржани у Зајечару и тамо представили све своје активности пред колегама из региона.

Уследила је имплементација свега наученог на семинарима, у виду огледних часова, које су колеге држале из математике, француског језика, физичког васпитања и информатике и рачунарства. Коришћене су методе и радионице критичког мишљења и нови информатички алати (Plickers, Learning Apps, Jeopardy…), а реакција ученика и колега које су часове испратили била је одлична. 

Последња активност у оквиру нашег пројекта “У свету критичког мишљења и медијске писмености” одржана је 6. децембра 2022. године у холу објекта Б, у виду трибине и представљања пројектних активности колегама из свих школа наше општине, као и представницима локалних медија и локалне самоуправе.